Zespół Szkół Katolickich im. Ks. Jana Długosza we Włocławku

Zespół Szkół Katolickich im. Ks. Jana Długosza we Włocławku

Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich

2016-04-15

„Czytanie rozwija rozum młodzieży,

odmładza charakter starca,


uszlachetnia w chwilach pomyślności,

daje pomoc i pocieszenie w przeciwnościach.”

(Cycero)

23 kwietnia – w tym dniu obchodzimy Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich – doroczne święto organizowane przez UNESCO w celu promocji czytelnictwa, edytorstwa i ochrony własności intelektualnej za pomocą praw autorskich. Dzień ten po raz pierwszy obchodzono w 1995 roku.

23 kwietnia to szczególna data w historii literatury światowej – rocznica urodzin lub śmierci takich pisarzy, jak: Miguel de Cervantes, William Shakespeare, Vladimir Nabokov.

W Katalonii na 23 kwietnia przypada święto narodowe – jest to dzień świętego Jerzego, patrona Katalonii. Tego dnia kobiety obdarowywano, zgodnie z tradycją, czerwonymi różami – miał to być symbol krwi smoka, którego pokonał św. Jerzy. Mężczyźni zaś otrzymywali od pań książki. W 1926 roku wydawca, Vicente Clavel Andrés, zaproponował ustanowienie Dnia Książki.

Tak więc Dzień Książki był w Hiszpanii obchodzony już w roku 1930, od 1964 roku – w innych krajach hiszpańskojezycznych , a od 2007 roku – także w P o l s c e .

W tym roku Światową Stolicą Książki będzie Wrocław! Dzięki temu tytułowi Wrocław dołączył do takich miast jak Madryt, Bangkok, Amsterdam, Buenos Aires czy Toronto i 23 kwietnia 2016 roku rozpocznie kadencję Światowej Stolicy Książki UNESCO.

Anna Darowska

 


Katalog książek

2016-02-05

Z satysfakcją informuję, że w zakładce KATALOG udostępniony zostaje czytelnikom katalog książek. Odtąd każdy może sprawdzić on-line, czy dany tytuł jest dostępny w szkolnej bibliotece.  

Jestem przekonana, że nowy katalog usprawni wypożyczenia i zaoszczędzi czas czytelników.

Sławomira Lewandowska


600-lecie urodzin Patrona Szkoły

2015-12-07

Rok 2015 Rokiem Jana Długosza

UCHWAŁA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie ustanowienia roku 2015 Rokiem Jana Długosza

Z okazji przypadającej 600. rocznicy urodzin Jana Długosza – wybitnego polskiego historyka, dyplomaty i duchownego, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej oddaje hołd Jego pamięci, ustanawiając rok 2015 Rokiem Jana Długosza. Jan Długosz uważany za ojca polskiej heraldyki, jest twórcą publikacji dotyczącej dziejów państwa polskiego i państw ościennych. Był uczestnikiem wielu poselstw zagranicznych króla Kazimierza Jagiellończyka.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, przekonany o wielkich zasługach dla historii Państwa Polskiego, ogłasza rok 2015 Rokiem Jana Długosza.
Jan Długosz urodził się 1 grudnia 1415 r. w Niedzielsku koło Brzeźnicy w ziemi sieradzkiej. Pochodził ze średniozamożnej rodziny szlacheckiej. Należy do postaci najbardziej zasłużonych dla rozwoju polskiej nauki i kultury. W latach 1424 - 1428 uczęszczał do szkoły parafialnej w Korczynie a następnie przez trzy lata studiował na Akademii Krakowskiej. Następnie trafił na dwór Zbigniewa Oleśnickiego - biskupa krakowskiego, będąc początkowo pisarzem, następnie sekretarzem, aż wreszcie kanclerzem. W 1440 roku Długosz towarzyszył wyprawie wprowadzającej na tron węgierski Władysława Warneńczykiem. Odbył wiele misji dyplomatycznych. W latach 1448 - 1449 przebywał w Wiedniu, Rzymie i Palestynie. W latach 1459 - 1460 brał udział w misjach dyplomatycznych, które dotyczyły spraw polsko - krzyżackich, a w latach1464 - 1466 prowadził rozmowy w sprawie zakończenia wojny trzynastoletniej z Krzyżakami. Od roku 1467 Jan Długosz sprawował opiekę nad dziećmi króla Kazimierza Jagiellończyka.

Największym dziełem Długosza jest obszerna "Historia Polski", którą rozpoczął pisać w roku 1455 i pisał aż do śmierci, tj. do roku 1480. Historia obejmuje 12 ksiąg, w których zawarte są dzieje Polski od czasów bajecznych aż do roku 1480. Długosz pisał dzieła historyczne, np. liczne zbiory życiorysów biskupów polskich jak "Banderia Prutenorum" (ukończona w 1448r.) - opis chorągwi krzyżackich zdobytych głównie pod Grunwaldem. Napisał "Insignie sen clenodia ineliti Regni Poloniae" (znaki albo godła Królestwa Polskiego), opisał w niej godło państwowe, godło ziem biskupstw oraz kilkudziesięciu najwybitniejszych rodów polskich, dołączając do nich zwięzłe charakterystyki owych rodów. Uważany jest z tego powodu za ojca polskiej heraldyki i autora pierwszego polskiego herbarza.

Trzecim, spośród największych dzieł mistrza Jana Długosza, była tzw. „Księga uposażeń” („Libri beneficiorum dioecesis Cracoviensis”), która zawierała szczegółowy wykaz beneficjów Kościoła katolickiego w Małopolsce oraz spis wartości majątków i dochodów z dóbr kościelnym diecezji krakowskiej. Zmarł 19 maja 1480 roku po trzech dniach choroby. Pochowano go w katedrze krakowskiej, a w 1880 roku jego prochy przeniesiono do krypty zasłużonych na Skałce.

Marszałek Sejmu: R. Sikorski

 


Niezwykły Gość

2013-05-20

14 maja 2013 roku, we wtorek, biblioteka gościła Pana Stanisława Kręcickiego, absolwenta przedwojennego Długosza- rocznik matury 1939. 


Wszelkie prawa zastrzeżone © 2012  CMS

projektowanie stron www